Borstvoeding Zwolle

Borstvoeding, de melk die speciaal voor je baby gemaakt is Over mij
Over Borstvoeding Zwolle
Professionele begeleiding en advies bij het geven van borstvoeding

Ik ben Joyce Koning, lactatiekundige IBCLC van Borstvoeding Zwolle. Van oorsprong ben ik verpleegkundige. Nu ben ik werkzaam als jeugdverpleegkundige en binnen mijn werkgebied kan ik goed gebruik maken van mijn lactatiekundige kennis. Sinds 2003 ben ik lactatiekundige. Ik heb 14 jaar als lactatiekundige in een ziekenhuis gewerkt. Daarnaast was ik gespecialiseerd verpleegkundige op de afdeling verloskunde.

Ik heb veel ervaring opgedaan in mijn werk als gespecialiseerd verpleegkundige in de begeleiding bij borstvoeding. Hierdoor weet ik dat borstvoeding geven niet altijd vanzelfsprekend is en kan ik je daarbij helpen als je thuis gekomen bent.

Ik bied persoonlijk advies en begeleiding door middel van consulten aan huis en telefonische consulten.

Lactatiekundigen met de letters IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) achter hun naam zijn professioneel opgeleide borstvoedingsspecialisten. Zij volgen een opleiding die wordt afgesloten met een internationaal examen. Het behalen van dat examen geeft het recht de titel IBCLC te voeren. Elke vijf jaar moet ik recertificeren, en elke 10 jaar moet ik opnieuw examen doen.

Borstvoeding is het beste

Borstvoeding is het beste voor je kind. Het is het natuurlijke vervolg op zwangerschap en geboorte. Maar soms gaat het niet vanzelf.

Advies

Borstvoeding is het beste voor baby's. Want moedermelk bevat waardevolle voedings- en afweerstoffen. Bijna alle vrouwen die een baby hebben gekregen kunnen borstvoeding voeding geven. Soms lukt het door lichamelijke oorzaken niet. In de meeste gevallen is hulp vanuit de kraamzorg voor de kraamvrouw voldoende. Is dat niet het geval, dan kun je een lactatiekundige inschakelen. Met de hulp van een lactatiekundige zijn de meeste problemen goed op te lossen. Neem contact op met een lactatiekundige als dat nodig is.

Een lactatiekundige kan worden ingeschakeld bij de volgende problemen:

Aanlegproblemen

Het weigeren van de borst of de fles

Pijnklachten of andere (tepel)problemen

(Terugkerende) borstontsteking

Borstvoeding geven aan een meerling

Sloom gedrag of onrust tijdens of na het drinken

Onzekerheid, het gedrag van je baby is moeilijk te duiden

Onvoldoende melkproductie en/of groei van de baby

Overproductie

Borstvoeding na een borstoperatie

Vroeggeboorte

Ziekte of handicap van moeder en/of kind

(Problemen met) afkolven van moedermelk

Het combineren van borstvoeding en werk

Een eerdere negatieve ervaring met borstvoeding geven

Medicijngebruik van de moeder

Opnieuw beginnen met borstvoeding (relactatie)

Voorlichting met betrekking tot de aanschaf van borstvoedingshulpmiddelen

Werkwijze

Een consult duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. Ik kom bij jou thuis, zodat ik je advies kan geven in je eigen omgeving.

Onderdelen van een consult zijn: een intake (voorgeschiedenis en omstandigheden), mondonderzoek bij de baby en het observeren van een voeding aan de borst. Zo nodig weeg ik de baby. Samen met jou maak ik daarna een plan dat voor jou op dat moment haalbaar is.

Na het consult stuur ik je een kort verslag per mail met de adviezen die ik gegeven heb. Ik maak tijdens het consult een afspraak wanneer we weer telefonisch contact hebben. Dit is bij het consult inbegrepen. Als je nog vragen hebt kan ik die telefonisch beantwoorden of via bijvoorbeeld Whatsapp.

Tarieven
Op alle dienstverlening van Borstvoeding Zwolle zijn de algemene voorwaarden van de NVL van toepassing.

Tarieven:

  • consult aan huis: € 80 per uur (per 01-01-2020)
  • toeslag voor weekend / feestdagen: € 15 per uur
  • reiskosten: € 35 per uur (per 01-07-2022)
  • telefonisch consult: € 15 per 10-15 minuten

Na afronding van het consult ontvang je binnen twee weken per e-mail een factuur, die je binnen 14 dagen moet betalen.

Borstvoeding Zwolle is vrijgesteld van BTW en brengt daarom geen BTW in rekening.

Vergoedingen

Verschillende zorgverzekeraars vergoeden het consult van een lactatiekundige vanuit de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico. Kijk goed je zorgverzekering na, wat precies bij jou van toepassing is, en welke eisen de verzekeraar stelt. Soms is namelijk een verwijzing nodig van je huisarts, verloskundige, of van het consultatiebureau. En soms vergoedt je verzekering alleen als de lactatiekundige is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL).

Joyce Koning IBCLC, lactatiekundige van Borstvoeding Zwolle, is aangesloten bij de NVL.

Op de website van de NVL vind je het vergoedingenoverzicht, dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

Lactatiekundigen met de letters IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) achter hun naam zijn professioneel opgeleide borstvoedingsspecialisten

Wat is een lactatiekundige IBCLC

Een lactatiekundige IBCLC is een gecertificeerde gezondheidsprofessional die zich specifiek richt op de behoeften en zorgen van de moeder die borstvoeding geeft en haar kind. Het is haar taak om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders in staat stellen problemen bij het geven van borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen. De beroepsgroep bestaat sinds 1985 en inmiddels zijn er wereldwijd ongeveer 28.000 lactatiekundigen IBCLC verspreid over circa 102 landen.

Neem contact op
Kwaliteit

01.

WHO-code.

De WHO-code heet voluit de 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk'. Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving. Ik maak geen reclame voor producten van bedrijven die zich niet aan de WHO-code houden.

02.

Privacy protocol.

Borstvoeding Zwolle werkt volgens het privacy protocol van de NVL. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Je kunt te allen tijde een verzoek voor het verwijderen van je gegevens indienen bij Borstvoeding Zwolle. Aan dat verzoek zullen wij dan volledig voldoen, tenzij wettelijke voorschriften het verwijderen van bepaalde gegevens verbieden.

03.

Beroepsprofiel Lactatiekundige IBCLC.

Een lactatiekundige IBCLC is een gecertificeerde gezondheidsprofessional die zich specifiek richt op de behoeften en zorgen van de moeder die borstvoeding geeft en haar kind. Het is haar taak om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders in staat stellen problemen bij het geven van borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen.

04.

Klachtenprocedure NVL.

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent met de hulp die je van je lactatiekundige IBCLC hebt gehad. We raden een ieder aan dit met je eigen lactatiekundige IBCLC bespreekbaar te maken. Is de uitkomst onbevredigend voor je, of ben je niet gehoord, dan kun je een klacht indienen bij de NVL. Er wordt dan een klachtenprocedure gestart. Borstvoeding Zwolle is ook aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg.

05.

Algemene voorwaarden NVL.

Op alle dienstverlening van Borstvoeding Zwolle zijn de algemene voorwaarden van de NVL van toepassing.

Voorafgaand aan het consult vragen wij je dit document te ondertekenen, waarmee je verklaart bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden en de tarieven die Borstvoeding Zwolle hanteert.

06.

Evaluatie.

Ik stel het op prijs wanneer je na afronding van het consult het volgende evaluatieformulier downloadt, invult en terugmailt. Met jouw opmerkingen kan ik mijn dienstverlening verbeteren.

Contact opnemen

Je kunt mij het beste bellen op het telefoonnummer onderaan de pagina. Als ik niet kan opnemen, kun je de voicemail inspreken. Ik bel je dan zo spoedig mogelijk terug.

Adres

Staatsmanlaan 49
8014 TW  Zwolle

Belangrijke
nummers

NVL-lidnummer: 12403
IBCLC-nummer: L-26596
BIG-registratie: 9045963530
KvK-nummer: 57151989

Contact

Telefoonnummer:
06 488 52 760
info@borstvoedingzwolle.nl
borstvoedingzwolle.nl